Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การทำความสะอาดพื้นพรม และฟื้นฟูพื้นหิน

พื้นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สภาพภายในอาคารนั้นดูสวยงามหรือไม่ วัสดุที่ใช้ในการทำพื้นมีหลากหลาย ส่วน

ใหญ่ในอาคารสำนักงานมักจะนิยมใช้พื้นหิน ทั้งหินธรรมชาติและหินเทียม และพื้นพรมแบบต่างๆ พื้นหินนั้นดูแล

ทำความสะอาดได้ง่าย แต่เมื่อเวลาผ่านไปความแวววาวและสีสันของหินอาจซีดจางลงตามกาลเวลา พื้นพรมจะ

ดูแลทำความสะอาดได้ยากกว่าและมีอายุการใช้งานที่สั้น และมักเป็นแหล่งรวมของฝุ่นละอองในอากาศพื้นทั้ง

สองแบบนั้นสามารถดูแลให้สวยงามอยู่เสมอด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของเรา

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

เรามีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยทั้งเรื่องความสะอาดสวยงามดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัด

เชื้อโรคบนพรม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคารร่วมกับบุคลากรที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าว

และสามารถวิเคราะห์ว่าควรใช้เครื่องมือ ชนิดใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ


รายละเอียดการให้บริการมีดังนี้

- ทำความสะอาดพื้นพรมทุกประเภทด้วยระบบที่ทันสมัยและ

  เหมาะสม เช่นระบบบอนเน็ตบัฟฟิ่ง โรตารีแชมพู ระบบ

  แอ็คแทรกชั่น และระบบดีพคลีนนิ่ง โดยพิจรณาจากสภาพ

  ความสกปรกและชนิดของพรม

- ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัดเชื้อโรคบนพรม เพื่อลดการ

  สะสมเชื้อโรคและฝุ่นละออง และสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับอาคาร

- ปรับสภาพพื้นหินทั้งหินแท้และหินเทียมทุกประเภท เพื่อฟื้นฟู

  สีสันและความเงางาม ตลอดจนยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

  ด้วยวิธีการดึงผลึก (Crystalisation) โดยใช้น้ำยาเคมีและ

  อุปกรณ์เฉพาะ แปรธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตที่ฝังแน่นอยู่ในหิน

  และทำให้หินดูไม่สวยงามให้กลายเป็นธาตุแคลเซียมฟลูออไรด์ที่

  เงางาม และธาตุแม็กนีเซียมฟลูออไรด์ที่แข็งแรง

- แนะนำและอบรมวิธีการบำรุงรักษาประจำวันในกรณีที่ทางลูกค้า

  บำรุงรักษาด้วยตัวเองต่อไป

  ดูต่อที่เทคโนโลยี คลิก>>

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

หน้าถัดไป