Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

อาคารหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องการการดูแลทำความสะอาดจากมืออาชีพ เนื่องจากมีฝุ่นละอองและสารเคมี

ต่างๆตกค้างจากการก่อสร้าง รวมถึงฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กจากเศษปูน คอนกรีต เหล็ก และไม้ ซึ่งทำความสะอาด

ได้ยากเพราะลอยวนอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน ฝุ่นละอองและสารเคมีเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

ในระยะยาว อีกทั้งเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆที่อาจจะตามมา จึงต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการกำจัด ที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมถึงความชำนาญในการทำความสะอาดพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น

พื้นที่สูงในเพดาน ช่องเครื่องปรับอากาศ และคราบต่างๆจากการก่อสร้างที่อาจทิ้งร่องรอยบนพื้น ผนัง พรม

หรือม่าน

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีความเชี่ยวชาญ

ในการทำความสะอาดหลังการก่อสร้างจากประสบการณ์กว่า 35 ปี

โดยได้รับความไว้วางใจมาแล้วจากบริษัทชั้นนำมากมายรวมทั้งห้าง

สรรพสินค้าชั้นนำเกือบทุกแห่งในเมืองไทย


รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- วิเคราะห์พื้นที่ จัดการบริการที่เหมาะสมกับแต่ละอาคารและ

  ประเมินแผนงานและเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

- ทำความสะอาดทุกพื้นที่อาคาร ตลอดจนพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น  

  พื้นที่สูงในเพดาน ช้องเครื่องปรับอากาศ กระจกอาคาร

  ดูบริการกี่ยวกับกระจกอาคาร คลิก >>

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

หน้าถัดไป