Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

โรงแรม และที่พักอาศัย

หนึ่งในอาคารประเภทที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบที่แตก

ต่างไปอีกแบบคืออาคารประเภทที่พักอาศัย เช่น โรงแรม คอนโด-

มิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้าน รวมไปถึงบ้านที่อยู่อาศัยทึกขนาด


มีอาคารที่พักอาศัยหลากหลายประเภทที่ทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.

เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วาใจให้ดูแลรวมไปถึง

ธีมพาร์ค และส่วนบริการย่อยหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำดูแล

ความสะอาดส่วนกลางแบบรายเดือนของหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม

อพาร์ทเม้นท์ เป็นประจำทุกวันและภายในบ้าน ทั้งแบบครั้งใหญ่ราย

ปี หรือรายครึ่งปี รวมไปถึงการดูและเต็มรูปแบบในห้องขนาดต่างๆ

ของโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน

หน้าถัดไป