Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การบริการของเรา

ความสะอาด สวยงามและมีระเบียบของอาคารเป็นส่วนสำคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัททุกแห่งทางบริษัท เอ็น.เอ.พี.

เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการดูแลทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่อย่างมืออาชีพ


โดยมีการออกแบบระบบแผนงาน พิจรณาเทคโนโลยีและเครื่องมือ ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจแต่ละประเภท เราดำเนินงาน

อย่างชัดเจนตามแผนงานและตรวจสอบได้ รวมถึงมีพนักงานทดแทนพร้อมให้บริการในกรณีที่พนักงานประจำขาด

หรือลา


บริการของเราแบ่งเป็น 6 ประเภท คลิกที่ภาพหรือเมนูด้านข้างเพื่อดูรายละเอียด

ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด